โลโก้โรงพิมพ์

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพิมพ์ซันพริ้นอินดัสตรี้

โรงพิมพ์ซันพริ้น แนะนำขนาดกระดาษ

โรงพิมพ์เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ทุกชนิด โทร.081-7707544,ake@sunprint.co.th

โรงพิมพ์และสิ่งพิมพ์
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ต่างๆ โรงพิมพ์ซันพริ้นอินดัสตรี้ (โรงพิมพ์พริ้นดีดอทเน็ท)


มาตรฐานขนาดของกระดาษ

เนื่องจากมีการใช้กระดาษกันอย่างกว้างขวางจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานของขนาดกระดาษขึ้นนอกเหนือจาก
การกำหนดมาตรฐานด้านอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อสะดวกต่อการใช้งานและการสื่อสารกัน ตลอดจนการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน

มาตรฐานของขนาดกระดาษ ISO 216

    มาตรฐานขนาดกระดาษในระบบ ISO 216ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยมีพื้นฐานแนวคิดมาจากมาตรฐานระบบ German DIN 476 จุดเด่นของมาตรฐานนี้คือเมื่อนำกระดาษที่มีขนาดตามที่กำหนดไว้มาพับครึ่ง ขนาดของกระดาษที่พับแล้วยังคงมีสัดส่วน (อัตราส่วนของด้านสูงกับด้านกว้าง) เดียวกับขนาดก่อนพับ และหากพับครึ่งไปอีก ขนาดใหม่ก็ยังคงมีสัดส่วนเดียวกันหมด ประโยชน์ทีได้คือเมื่อนำกระดาษไปตัดแบ่งไปใช้งานตามมาตรฐานนี้ จะไม่เกิดการเสียเศษหากมีงานที่ต้องการย่อส่วน เพื่อให้ได้ผลตามที่หลักการที่กำหนด ได้มีการคำนวณและพบว่าอัตราส่วนความสูงหารด้วยความกว้างจะเท่ากับ สแควร์รูทของสอง (1.4142) และยังพบว่าระยะความกว้าง, ความสูงของขนาดพับครึ่งแล้วจะลดลงเป็น 70.7% จากเดิมเสมอ

โรงพิมพ์กระดาษ
มาตรฐานกระดาษรหัสชุด A

    มาตรฐานขนาดกระดาษชุด A เป็นมาตรฐานในระบบ ISO ซึ่งเป็นระบบเมตริก จะกำหนดรหัส A0 ให้มีขนาดพื้นที่เท่ากับ 1 ตารางเมตร จากการคำนวณจะได้ขนาดของ A0 เท่ากับ 841 x 1189 มิลลิเมตร เมื่อทำการแบ่งครึ่งจากขนาด A0 ดังกล่าว ขนาดใหม่ที่ได้ตั้งเป็นรหัส A1 หากทำการแบ่งไปเรื่อย ๆ ก็จะได้รหัส A2, A3, A4 .... มาตรฐานชุดนี้ เป็นมาตรฐานที่สร้างความคุ้นเคยและถูกนำใช้กันแพร่หลายโดยเฉพาะขนาด A4 ซึ่งมีขนาด 210 x 297 มิลลิเมตร เป็นขนาดของกระดาษถ่ายเอกสารที่ใช้กันมาก กระดาษหัวจดหมาย หนังสือ นิตยสาร ฯลฯ และถ้านำกระดาษขนาด A4 ที่มีน้ำหนักเท่ากับ 80 กรัมต่อตารางเมตร กระดาษมาชั่งจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 5 กรัมพอดี ทำให้ผู้ใช้สะดวกในการหาน้ำหนักของกองกระดาษดังกล่าวโดยใช้วิธีนับจำนวนแผ่น
ขนาดกระดาษชุด A
A0  841  x 1189 mm. 84.1 x 118.9 cm. 33.11  x  46.81 in.
A1  594  x   841 mm. 59.4 x 84.1 cm. 23.39  x  33.11 in.
A2  420  x   594 mm. 42 x 59.4 cm. 16.54  x  23.39 in.
A3  297  x   420 mm. 29.7 x 42 cm. 11.69  x  16.54 in.
A4  210  x   297 mm. 21 x 29.7 cm. 8.27  x  11.69 in.
A5 148  x   210 mm. 14.8 x 21 cm. 5.83  x   8.27 in.
A6 105  x   148 mm. 10.5 x 14.8 cm. 4.13  x   5.83 in.
A7 74  x   105 mm. 7.4 x 10.5 cm. 2.91  x   4.13 in.
A8 52  x    74 mm. 5.2 x 7.4 cm. 2.05  x   2.91 in.
A9 37  x    52 mm. 3.7 x 5.2 cm. 1.46  x   2.05 in.
A10 26  x    37 mm. 2.6 x 3.7 cm. 1.02  x   1.46 in.

วิธีหาจำนวนหน่วยเป็น mm. cm. in.

เช่น
1000 มิลลิเมตร. หาน่วยเป็นเซ็นติเมตร. เอา 1000 มิล. หารด้วย 10 จะได้ = 100 เซ็นติเมตร
1000 เซ็่นติเมตร. หาหน่วยเป็นนิ้ว. เอา 1000 ซม. หารด้วย 2.54 จะได้ = 393.7 นิ้ว

10 นิ้ว.หาหน่วยเป็นเซ็นติเมตร. เอา 10 นิ้ว x 2.54 จะได้ = 25.4 เซ็นติเมตร
10 ซม.หาหน่วยเป็นมิลลิเมตร. เอา 10 ซม. x 10 จะได้ = 100 มิลลิเมตร

ชนิดของกระดาษ
การจำแนกกระดาษสามารถจัดแบ่งได้หลายวิธี ในที่นี้จะจัดแบ่งชนิดของกระดาษ
ที่ใช้ในวงการพิมพ์ ซึ่งสามารถรวบรวมได้ดังนี้

กระดาษปรู๊ฟ (Newsprint) เป็นกระดาษที่มีส่วนผสมของเยื่อบดที่มีเส้นใยสั้น และมักนำเยื่อจากกระดาษ
ใช้แล้วมาผสมด้วย กระดาษปรู๊ฟมีน้ำหนักเพียง 40 – 52 กรัม/ตารางเมตร มีสีอมเหลือง ราคาไม่แพงแต่ความ
แข็งแรงน้อย เหมาะสำหรับงานพิมพ์หนังสือพิมพ์ และเอกสารที่ไม่ต้องการคุณภาพมาก

กระดาษแบ้งค์ (Bank Paper) เป็นกระดาษบางไม่เคลือบผิว น้ำหนักไม่เกิน 50 กรัม/ตารางเมตร มีสีให้เลือกหลายสี ใช้สำหรับงานพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่มีสำเนาหลายชั้น
กระดาษปอนด์ (Bond Paper) เป็นกระดาษที่ทำจากเยื่อเคมีที่ผ่านการฟอกและอาจมีส่วนผสมของเยื่อที่มาจากเศษผ้า มีสีขาว ผิวไม่เรียบ น้ำหนักอยู่ระหว่าง 60 – 100 กรัม/ตารางเมตร ใช้สำหรับงานพิมพ์ที่ต้องความสวยงามปานกลาง พิมพ์สีเดียวหรือหลายสีก็ได้

กระดาษอาร์ต (Art Paper) เป็นกระดาษที่ทำจากเยื่อเคมี (เยื่อที่ผลิตโดยใช้สารเคมี) และเคลือบผิวให้เรียบด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน การเคลือบอาจจะเคลือบมันเงาหรือแบบด้านก็ได้ มีสีขาว น้ำหนักอยู่ระหว่าง 80 – 160 กรัม/ตารางเมตร ใช้สำหรับงานพิมพ์ที่ต้องการความสวยงาม งานพิมพ์สอดสี
เช่นแคตตาล็อก โบร์ชัวร์

กระดาษฟอกขาว (Woodfree Paper) เป็นกระดาษที่ทำจากเยื่อเคมี (เยื่อที่ผลิตโดยใช้สารเคมี) และฟอกให้ขาว เป็นกระดาษที่มีคุณภาพและมีความหนาแน่นสูง การดูดซึมน้อย ใช้สำหรับงานพิมพ์หนังสือ กระดาษพิมพ์เขียน
กระดาษเหนียว (Kraft Paper) เป็นกระดาษที่ทำจากเยื่อซัลเฟต (เยื่อใยยาวที่ผลิตโดยใช้สารซัลเฟต) จึงมีความเหนียวเป็นพิเศษ มีสีเป็นสีน้ำตาล น้ำหนักอยู่ระหว่าง 80 – 180 กรัม/ตารางเมตร ใช้สำหรับทำสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ กระดาษห่อของ ถุงกระดาษ

กระดาษการ์ด (Card Board) เป็นกระดาษที่มีความหนาและแข็งแรงประกอบด้วยชั้นของกระดาษหลายชั้น ชั้นนอกสองด้านมักเป็นสีขาว แต่ก็มีการ์ดสีต่าง ๆ ให้เลือกใช้ บางชนิดมีผิวเคลือบมันเรียบ ซึ่งเรียก กระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักกระดาษการ์ดอยู่ระหว่าง 110 – 400 กรัม/ตารางเมตร ใช้สำหรับทำปกหนังสือ บรรจุภัณฑ์ที่มีราคา เช่นกล่องเครื่องสำอาง

กระดาษกล่อง (Box Paper) เป็นกระดาษที่ทำจากเยื่อบด และมักนำเยื่อจากกระดาษใช้แล้วมาผสม มีสีคล้ำไปทางเทาหรือน้ำตาล ผิวด้านหนึ่งมักจะประกบด้วยชั้นของกระดาษขาวซึ่งอาจมีผิวเคลือบมันหรือไม่ก็ได้เพื่อความสวยงามและพิมพ์ภาพลงไปได้ หากเป็นกระดาษไม่เคลือบ จะเรียก กระดาษกล่องขาว หากเป็นกระดาษเคลือบผิวมัน จะเรียก กระดาษกล่องแป้ง น้ำหนักกระดาษกล่องอยู่ระหว่าง 180 – 600 กรัม/ตารางเมตร ใช้สำหรับทำสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง ป้ายแข็ง ฯลฯ
กระดาษแข็ง (Hard Board) เป็นกระดาษหลายชั้นแข็งหนาทำจากเยื่อไม้บดและเยื่อกระดาษเก่า มีผิวขรุขระสีคล้ำ มีคำเรียกกระดาษชนิดนี้อีกว่า กระดาษจั่วปัง น้ำหนักมีตั้งแต่ 430 กรัม/ตารางเมตรขึ้นไป ใช้ทำใส้ในของปกหนังสือ ฐานปฏิทินตั้งโต๊ะ บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ

กระดาษแฟนซี (Fancy Paper) เป็นคำเรียกโดยรวมสำหรับกระดาษที่มีรูปร่างลักษณะของเนื้อและผิวกระดาษที่ต่างจากกระดาษใช้งานทั่วไป บางชนิดมีการผสมเยื่อที่ต่างออกไป บางชนิดมีผิวเป็นลายตามแบบบนลูกกลิ้งหรือตะแกรงที่กดทับในขั้นตอนการผลิต มีสีสันให้เลือกหลากหลาย มีทั้งกระดาษบางและหนา ประโยชน์สำหรับกระดาษชนิดนี้สามารถนำไปใช้แทนกระดาษที่ใช้อยู่ทั่วไป ตั้งแต่นามบัตร หัวจดหมาย ไปจนถึงกล่องบรรจุภัณฑ์

กระดาษอื่น ๆ นอกจากกระดาษชนิดต่าง ๆ ที่เอ่ยมาข้างต้นแล้ว ยังมีกระดาษชนิดอื่น ๆ อีก เช่น กระดาษถนอมสายตา กระดาษกันปลอม (Security Paper) กระดาษเอ็นซีอาร์ (Carbonless Paper) กระดาษสังเคราะห์ กระดาษสติ๊กเกอร์ ฯลฯ


การบริการของโรงพิมพ์เราในการทำงานมีขั้นตอนดังนี้
1.เสนอราคาทาง แฟกซ์ หรือ อีเมลล์ ตามที่ลูกค้าสะดวกที่จะให้โรงพิมพ์ส่งราคา
2.รับใบสั่งซื้อ (เปิดPO หรือ เซ็นใบเสนอราคากลับก็ได้)
3.รับค่ามัดจำงานพิมพ์50% (สำหรับลูกค้าติดต่อกับโรงพิมพ์เราครั้งแรก)
4.ให้โรงพิมพ์รับไฟล์งานถึงที่ หรือ ทาง อีเมลล์ หรือทาง เซิฟเวอร์ของโรงพิมพ์ซันพริ้น(FTPSever) หรืออัพโหลดจากเว็ป
5.ทำปรุฟดิจิตอล ให้ตรวจตัวหนังสือ รูปแบบ และขนาด (ยังสามารถแก้ไขได้)
6.ทำปรุฟจริงให้ตรวจ เพื่อตรวจดูสีก่อนพิมพ์จริง
(ไม่สามารถแก้ไขเรื่องรูปแบบได้ แต่สามารถปรับสีให้เข้มขึ้นหรืออ่อนลงได้)
7.เริ่มผลิตงาน และ ตรวจให้เป็นไปตามใบปรุฟจริง
8.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้า และ บรรจุห่อให้สวยงานพร้อมรายละเอียดปะหน้าห่อสำหรับดูจำนวน วันที่ผลิต ครั้งที่ผลิตและขนาด
9.ส่งสินค้าให้ลูกค้าถึงสถานที่ ตามสถานที่ที่ลูกค้าต้องการให้ไปส่ง เช่น โรงงาน ออฟฟิต นอกสถานที่ หรือ บ้าน
ทางโรงพิมพ์เรา จะบริการส่งฟรีในเขต กรุงเทพ และ ปริมณฑล ไม่จำกัดน้ำหนัก(500บาทขึ้นไปส่งฟรี)
ถ้าต่างจังหวัดจะมีบริการส่ง รถส่งของโรงพิมพ์ ,ไปรษณีย์ไทย, หรือ TNTExpress ขึ้นอยู่กับสินค้า(3,000บาทขึ้นไปส่งฟรี)
10.ถ้าเป็นลูกค้าประจำ จะมีระบบเครดิตให้ลูกค้า 30 วัน

ปัญหาที่พบกับโรงพิมพ์ทั่วไป
ทำสินค้าไม่ได้คุณภาพและไม่รับผิดชอบ ซึ่งจะไม่เกิดกับโรงพิมพ์เราเพราะของเรามีขั้นตอนการส่งปรุฟและให้ลูกค้าเซ็นสรุป
แบบเรียบร้อย ถ้าทางโรงพิมพ์ของเราผลิตงานพิมพ์ออกมาแล้วไม่ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าสรุปและเซ็นปรุฟมา ทางโรงพิมพ์ ยินดีผลิตให้ใหม่ หรือ ยินดีคืนเงินค่ามัดจำที่ลูกค้าจ่ายไว้

"ข้อควรคิดในการเลือกโรงพิมพ์ที่จะใช้บริการ"
     โรงพิมพ์ที่เราจะเลือกใช้ต้องรู้ว่าเราต้องการงานแบบไหนสามารถช่วยแนะนำและตอบปัญหาที่เราสงสัยได้ไม่ว่าจะเป็น
งานเล็กจำนวนน้อยหรืองานใหญ่โรงพิมพ์ก็ต้องเต็มใจบริการลูกค้าทุกท่านเป็นมาตราฐานเดียวกันและมีขั้นตอนการทำงาน
ที่ถูกหลักที่โรงพิมพ์ควรจะทำ เช่น โรงพิมพ์ที่ได้มาตรฐานต้องทำงานเป็นขั้นตอน มีการส่งปรุฟก่อนการทำงานจริง มีการปรุฟ
ดิจิตอลปรุฟเพลท ก่อนพิมพ์จริง หรือถ้าเป็นระบบดิจิตอลพริ้นหรืออิ้งค์เจ็ทก็ควรมีการปรุฟงานเช่นกันยกเว้นทำชิ้นเดียวหรือ
ไม่กี่ชิ้นก่อนทำงานพิมพ์ควรแจ้งทางโรงพิมพ์ว่าจะไปใช้ในงานวัตถุประสงค์ใดทางโรงพิมพ์จะได้หาระบบพิมพ์ที่เหมาะสมให้
จะทำให้ได้งานออกมาถูกต้องตามการใช้และคุณภาพดี หรือถ้าต้องการงาน เกรดพิเศษก็ควรแจ้งโรงพิมพ์ก่อนเพื่อจะได้คำนวน
ราคาเป็นวัสดุเกรดพิเศษให้ได้ราคาถูกต้องและจะได้ไม่ผิดวัสดุ ทางโรงพิมพ์เราขออนุญาติแนะนำลูกค้าทุกท่านว่าการทำงานพิมพ์
ในการทำไฟล์งานนั้นควรเป็น .AI .PDF .PSD โหมดสีCMYK เพราะถ้าเป็นไฟล์นามสกุลอื่น เช่น ไฟล์.JPG ไฟล์Word
หรือไฟล์คุณภาพความคมชัดต่ำ คุณภาพของงานพิมพ์ก็จะออกมาคุณภาพความละเอียดไม่สูงตามไปด้วย ที่สำคัญคุณภาพ
งานพิมพ์มาจากไฟล์งานเป็นอันดับแรก ถ้าต้นฉบับคมชัดงานก็ออกมาคมชัดแน่นอน แต่ถ้าไฟล์งานต้นฉบับไม่คมชัดงานก็ไม่
สามารถออกมาคมชัดได้ จึงแนะนำว่าก่อนทำงานพิมพ์ถ้าไฟล์ไม่คมชัด ควรทำไฟล์ต้นฉบับใหม่เสียก่อน หรือ ดราฟแบบก่อน เพื่องานพิมพ์ออกมาได้ถูกใจสวยงาม ทางโรงพิมพ์เราก็สามารถมีบริการดราฟไฟล์ให้คมชัดให้ได้
ทางโรงพิมพ์เรามีความยินดีที่จะบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจและแนะนำงานพิมพ์ด้วยประสบการณ์ในการทำงาน

"ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเมื่อใช้บริการงานพิมพ์กับโรงพิมพ์ซันพริ้นอินดัสตรี้"

1.มีความรับผิดชอบงานตามที่ตกลงกันไว้ทำให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลใจกับงานพิมพ์
2.งานออกมามีคุณภาพเพราะไม่ใช้วัสดุเกรดไม่ดีให้ลูกค้า สีออกมาตรงตามที่ปรุฟ
3.ส่งสินค้าถึงที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ-ปริมณฑล หรือ จังหวัดอื่นๆ ไม่ต้องเสียเวลามารับเอง
4.สามารถส่งพนักงานขายเข้าไปบริการลูกค้าได้ถึงที่ หรือเวลาพบปัญหาพนักงานขายสามารถเข้าไปพบได้
5.ปรึกษางานพิมพ์หรือการทำสิ่งพิมพ์ได้ฟรี โดยเรามีทีมงานที่สามารถแนะนำท่านได้

"โรงพิมพ์ครบวงจร"

    โรงพิมพ์ซันพริ้นอินดัสตรี้ มีประสบการณ์ทางด้านงานพิมพ์มาเป็นเวลายาวนาน จึงมีระบบรองรับงานพิมพ์ได้หลายระบบอยู่ใน
ที่เดียวโดยไม่ต้องหา โรงพิมพ์ซิลค์สกรีน,โรงพิมพ์ออฟเซ็ท,โรงพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท,โรงพิมพ์อิ้งค์เจ็ท,โรงพิมพ์ออฟเซ็ทยูวี,
โรงพิมพ์ที่รองรับได้หลายระบบพิมพ์ เราขอบริการลูกค้าทุกท่านด้วยงานพิมพ์ที่ครบวงจรในที่เดียว โดยโรงพิมพ์เราสามารถ
พิมพ์งานพิมพ์ได้หลากหลาย เช่น งานพิมพ์สติกเกอร์กระดาษ งานพิมพ์สติกเกอร์พีวีซี,พีพี,พีอีที,ฟรอย และงานพิมพ์สติกเกอร์
กันปลอม(Sticker Void)สติกเกอร์เปลือกไข่ และงานพิมพ์สติกเกอร์อื่นๆทุกชนิด งานพิมพ์กระดาษ งานพิมพ์พลาสติก
งานพิมพ์ฉลากสินค้า,กล่องบรรจุภัณฑ์,และถุงกระดาษทุกชนิด หรืองานพิมพ์วัสดุพิเศษอื่นๆ