โลโก้โรงพิมพ์

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพิมพ์ซันพริ้นอินดัสตรี้

โรงพิมพ์ซันพริ้น รับพิมพ์สิ่งพิมพ์หลายระบบพิมพ์

โรงพิมพ์เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

โรงพิมพ์และสิ่งพิมพ์
โรงพิมพ์อิ้งค์เจ็ท โรงพิมพ์ซันพริ้นอินดัสตรี้ (โรงพิมพ์พริ้นดีดอทเน็ท)
ตารางราคางานพิมพ์อิ้งค์เจ็ท Outdoor 720dpi.และ1400dpi. (งานติดภายนอก)
ลำดับ รายการสินค้า 720dpi.ราคา/ตารางเมตร 1400dpi.ราคา/ตารางเมตร
1 พิมพ์อิ้งค์เจ็ทไวนิลทึบแสง 150 บาท/ตารางเมตร 400 บาท/ตารางเมตร
2 พิมพ์อิ้งค์เจ็ทไวนิลโปร่งแสง 200 บาท/ตารางเมตร 500 บาท/ตารางเมตร
3 พิมพ์อิ้งค์เจ็ทสติกเกอร์พีวีซีขาว 250 บาท/ตารางเมตร 1,200 บาท/ตารางเมตร
4 พิมพ์อิ้งค์เจ็ทสติกเกอร์พีวีซีใส 250 บาท/ตารางเมตร 1,200 บาท/ตารางเมตร
5 พิมพ์อิ้งค์เจ็ทสติกเกอร์ซีทรู 600 บาท/ตารางเมตร 1,500 บาท/ตารางเมตร
6 พิมพ์อิ้งค์เจ็ทสติกเกอร์กาวรีมูฟ 600 บาท/ตารางเมตร 1,500 บาท/ตารางเมตร
7 พิมพ์อิ้งค์เจ็ทสติกเกอร์ 3M 600 บาท/ตารางเมตร 1,500 บาท/ตารางเมตร
       
ตารางราคางานพิมพ์อิ้งค์เจ็ท Indoor 1400dpi.(ความละเอียดสูง งานติดภายใน)
ลำดับ รายการสินค้า 1400dpi.ราคา/ตารางเมตร
1 Photo PP(กระดาษพริ้นรูปเนื้อ พีพี) 450 บาท/ตารางเมตร
2 Glossy PP(กระดาษขาวเงาเนื้อ พีพี) 450 บาท/ตารางเมตร
3 Sticker PP(สติกเกอร์ พีพี) 450 บาท/ตารางเมตร
4 Sticker PVC(สติกเกอร์ พีวีซี) 500 บาท/ตารางเมตร
5 Sticker Clear film(สติกเกอร์ใส) 500 บาท/ตารางเมตร
6 Backlit film (ฟิล์มตู้ไฟ) 700 บาท/ตารางเมตร
7 StickerBacklitfilm(สติกเกอร์ฟิล์มตู้ไฟ) 700 บาท/ตารางเมตร

 หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมค่าไดคัทตามแบบ ราคาค่าบล็อคไดคัทตามแบบขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน

"สั่งสินค้ากับโรงพิมพ์เรา 500 บาทขึ้นไปกรุงเทพฯ-ปริมณฑลส่งฟรี ลูกค้าต่างจังหวัดสั่งสินค้ากับโรงพิมพ์ 2,000บาทขึ้นไป
 ส่งฟรี(ไปรษณีย์,TNT,รถบริษัท)"