โลโก้โรงพิมพ์

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพิมพ์ซันพริ้นอินดัสตรี้

โรงพิมพ์ซันพริ้น รับพิมพ์ฉลากสินค้า

โรงพิมพ์เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ทุกชนิดโทร.081-7707544,ake@sunprint.co.th

โรงพิมพ์และสิ่งพิมพ์
โรงพิมพ์ฉลากสินค้า โรงพิมพ์ซันพริ้นอินดัสตรี้
สติกเกอร์กระดาษติดฉลากสินค้า
"ฉลากสินค้าสติกเกอร์กระดาษ"
สติกเกอร์กระดาษติดฉลากสินค้า
"ฉลากสินค้าสติกเกอร์กระดาษ"
ฉลากสินค้าแบบกระดาษ
"ฉลากสินค้าแบบกระดาษ"
ฉลากสินค้าสติกเกอร์พีวีซี
"ฉลากสินค้าสติกเกอร์พีวีซี"
ฉลากสินค้าสติกเกอร์พีพี
"ฉลากสินค้าสติกเกอร์พีพี"
ฉลากสินค้าสติกเกอร์ปั้มเคทอง
"ฉลากสินค้าสติกเกอร์ปั้มเคทอง"
ฉลากสินค้าสติกเกอร์ติดถุงขนม
"ฉลากสินค้าสติกเกอร์ติดขนม"
ฉลากสินค้าสติกเกอร์กระดาษ
"ฉลากสินค้าสติกเกอร์กระดาษ"
ฉลากสินค้าสติกเกอร์กระดาษ
"ฉลากสินค้าสติกเกอร์กระดาษ"
ฉลากสินค้าสติกเกอร์ปั้มเคทอง
"ฉลากสินค้าสติกเกอร์ปั้มเคทอง"
ฉลากสินค้าแบบกระดาษแทรกถุง
"ฉลากสินค้าแบบกระดาษแทรก"
ฉลากสินค้าสติกเกอร์กระดาษ
"ฉลากสินค้าสติกเกอร์กระดาษ"
ฉลากสินค้าสติกเกอร์กระดาษ
"ฉลากสินค้าสติกเกอร์กระดาษ"
ฉลากสินค้าสติกเกอร์กระดาษเงินด้าน
"ฉลากสติกเกอร์กระดาษเงินด้าน"
ฉลากสติกเกอร์ติดสินค้า
"ฉลากสติกเกอร์ติดสินค้า"
ฉลากติดครีมอาบน้ำรีสอร์ท
"ฉลากติดครีมอาบน้ำรีสอร์ท"
 

 ฉลากสินค้ามีประโยชน์และคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
 ฉลากสินค้ามีประโยชน์ต่อสินค้ามากเพราะว่าขั้นตอนแรกที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าต้องดูฉลากสินค้าเป็นอันดับแรกและฉลากสินค้า
 บอกประโชยน์และคำเตือนของสินค้านั้นๆ และฉลากสินค้าสวยงามก็มีโอกาศขายสินค้าได้มากขึ้น เช่นถ้าของสินค้าเรา
 ดีอยู่แล้ว ถ้าฉลากสินค้าดูไม่ดี หรือดูไม่สวยงามลูกค้าก็ไม่สนใจในสินค้าเท่าไรแต่ถ้าสินค้าเราดีมีคุณภาพถ้าฉลากเราดูดี
 มีราคาก็จะสามารถเพิ่มโอกาศในการขายได้มากขึ้นเช่นกัน การที่จะทำให้สินค้าดูหรูหรา และดูดีมีราคาฉลากสินค้า
 ก็มีส่วนประกอบสำคัญอย่างมาก

 ฉลากสินค้าที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลควรมีรายละเอียดดังนี้
 1.ชื่อสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
 2.ประเภทสินค้า ถ้านำเข้าต้องระบุประเทศที่ผลิตสินค้า
 3.โรงงานที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้สั่งนำเข้าเพื่อขาย
 4.ขนาดปริมาณ,ปริมาตร,น้ำหนักของสินค้า หรือขนาดของสินค้า
 5.วิธีใช้สินค้า หรือ ข้อควรใช้สินค้า
 6.ข้อแนะนำการใช้สินค้า หรือข้อห้ามใช้
 7.คำเตือนสินค้า (เฉพาะสินค้าบางประเภทโดยเฉพาะฉลากยา)
 8.วันเดือนปีที่ผลิต และ วันหมดอายุของสินค้า
 9.ราคาของสินค้าที่ติดอยู่กับฉลากหรือบรรจุภัณฑ์
 10.ตรา อย. โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารและยา

    ถ้าเราจะทำสินค้าชนิดหนึ่งสิ่งที่ขนาดไม่ได้คือฉลากสินค้า เพราะจะทำให้คนรู้จักสินค้าของเราก็ต้องติดฉลากสินค้า
 เพื่อบอก คุณสมบัติของสินค้าที่เราผลิต และการที่จะทำให้มั่นใจในการซื้อสินค้าเราก็ต้องทำให้ดูดีสวยงามมีราคา
 หรือถ้าเป็นอาหาร และยาจะต้องมี อย.

        โรงพิมพ์เรามีความยินดีที่จะผลิตฉลากสินค้าของลูกค้าให้ออกมาสวยงามตามความต้องการและบริการประทับใจ
 ลูกค้าทุกท่านโดยสามารถปรึกษาวัสดุที่จะทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องกับการใช้งานเพื่อจะได้ประหยัดต้นทุกในการทำฉลาก
 สินค้าโดยโรงพิมพ์เรามีระบบพิมพ์ที่รองรับการทำฉลากสินค้าตั้งแต่จำนวนน้อยๆจำนวนปานกลางและจำนวนมากเพื่อจำทำให้
 ตุ้นทุกในการผลิตฉลากสินค้าลองตลาดหรือสินค้าล๊อตใหญ่ต้นทุกไม่สูงจนเกินไป และโรงพิมพ์เรามีความชำนาญด้านฉลาก
 สินค้าเป็นหลักโดยทั้งระบบพิมพ์และมีวัสดุสำหรับทำฉลากสินค้าที่ลูกค้าต้องการทุกชนิด

    โรงพิมพ์ซันพริ้นอินดัสตรี้รับพิมพ์ฉลากสินค้าทุกชนิด เช่น สิ่งพิมพ์ฉลากสินค้าสติกเกอร์ทุกชนิด สิ่งพิมพ์ฉลากสินค้า
 กระดาษ สิ่งพิมพ์ฉลากสินค้าอื่นๆทุกชนิด ฉลากสินค้าสวยงามก็มีชัยในการทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้มากกว่าครึ่ง
 ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหน ถ้าจะทำให้ฉลากสินค้าดูดีมีราคาก็จะทำให้เกิดการสนใจในสินค้าเพิ่มมากขึ้น
 ยกตัวอย่างเช่น สินค้าราคาไม่แพงขายง่ายเน้นการดูสวยงามสะดุดตาควรใช้สีเงาหรือการเคลือบเงาเพิ่มเติม แต่ถ้าต้องการ
 ขายสินค้ามีราคาแพงเช่นน้ำหอม เครื่องสำอาง หรืออื่นๆที่เป็นสินค้าราคาแพง ควรใช้การเคลือบด้าน หรือ เคลือบลามิเนต
 ด้าน+สปอตยูวีเพิ่มทำให้สินค้าดูหรูหรามีราคา โรงพิมพ์เรามีความยินดีที่จะให้คำปรึกษาด้านงานสิ่งพิมพ์ฉลากสินค้าทุกชนิด
 รูปแบบและรายละเอียดในการพิมพ์ฉลากสินค้า

 สติกเกอร์ฉลากสินค้าประเภทสติกเกอร์กระดาษ
 โดยทั่วไปฉลากสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นฉลากสินค้าประเภทสติกเกอร์กระดาษ
นิยมใช้ติดกับสินค้าประเภท
 สติกเกอร์ฉลากติดกล่องอาหาร สติกเกอร์ฉลากติดห่ออาหาร สติกเกอร์ฉลากติดห่อขนม สติกเกอร์ฉลากติดแก้วกาแฟ
 สติกเกอร์ฉลากติดขวดยา สติกเกอร์ฉลากติดขวดอาหารเสริม สติกเกอร์ฉลากติดกระป๋อง สติกเกอร์ฉลากติดโลโก้สินค้า
 สติกเกอร์ฉลากติดโลโก้ร้านค้า หรือสติกเกอร์ฉลากสำหรับติดสินค้าตามลักษณะการใช้งาน ราคาจะถูกกว่าการทำสติกเกอร์
 พีวีซีลูกค้าจึงนิยมใช้สำหรับติดสินค้าในจำนวนเยอะๆเพราะจะประหยัดกว่าสติกเกอร์พีวีซี
 คุณสมบัติของสติกเกอร์กระดาษสำหรับทำฉลากสินค้า
 สติกเกอร์กระดาษสามารถโดนน้ำได้40%(ไม่ได้โดนน้ำโดยตรงถ้าเคลือบลามิเนตสามารถโดนน้ำได้มากขึ้นแต่ไม่100%)
 ทนความร้อนได้ประมาณ 90องศาเซลเซียส
 เหมาะสำหรับพิมพ์ระบบ พิมพ์ซิลค์สกรีนในแบบงานสีตาย(ไม่ไล่โทนสี)หรืองานแยกสีพิเศษ , พิมพ์ออฟเซ็ทในจำนวน
 ปานกลางถึงจำวนเยอะสามารถพิมพ์ได้ทั้งงานไล่โทนสี งานสอดสี และงานสีตาย สีพิเศษ , พิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ทในจำนวน
 น้อยและไม่เน้นเรื่องสีมากเพราะพิมพ์ระบบดิจิตอลออฟเซ็ทเหมาะกับฉลากสินค้าจำนวนน้อยสามารถคุมสีได้90%ของปรุฟ
 สามารถเพิ่มความสวยงามของฉลากสินค้าด้วยการเคลือบ ยูวีเงา , ลามิเนตเงา , ลามิเนตด้าน ,ลามิเนตด้าน+สปอตยูวี
 , ปั้มเคเงิน , ปั้มเคทอง,ปั้มนูนตามแบบ
 ไดคัทสติกเกอร์กระดาษฉลากสินค้า สามารถทำได้ตามแบบที่ต้องการ

 สติกเกอร์ฉลากสินค้าประเภทสติกเกอร์พีวีซี
 
สติกเกอร์ฉลากสินค้าประเภทสติกเกอร์พีวีซีนั้น นิยมใช้กับสินค้าประเภทที่ต้องการโดนน้ำหรือสินค้าที่มีโอกาศสำผัสกับน้ำ
 มากหรือต้องมีการจุ่มน้ำแช่ถังน้ำแข็ง เช่น สติกเกอร์ฉลากมอกที่ใช้ติดผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ สติกเกอร์ฉลากติดแก้วกาแฟ
 สติกเกอร์ฉลากติดขวดอาหารเสริม สติกเกอร์ติดขวดแชมพู สติกเกอร์ฉลากติดเครื่องสำอาง หรือสติกเกอร์ฉลากติดสินค้า  ประเภทอื่นๆขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้า
 สติกเกอร์พีวีซีมีหลายชนิด เช่น สติกเกอร์พีวีซีใส , สติกเกอร์พีวีซีขาวนวล , สติกเกอร์พีวีซีกาวเหนียวพิเศษ ,
 สติกเกอร์พีวีซีกาวรีมูฟ , สติกเกอร์พีวีซีขาวด้าน , สติกเกอร์พีวีซีใสด้าน , สติกเกอร์พีวีซีเงินเงา , สติกเกอร์พีวีซีทองเงา ,
 สติกเกอร์พีวีซีเกรดพิเศษหลังโฟโต้ และอื่นๆอีกมากมาย
 คุณสมบัติของสติกเกอร์พีวีซีสำหรับฉลากสินค้า
 สติกเกอร์พีวีซีสามารถโดนน้ำได้ 100%เหมาะสมกับงานที่โดนน้ำ ทนความร้อนได้ประมาณ 40-60 องศาเซลเซียส
 ถ้าโดนความร้อนมากกว่า 40 องศาเซลเซียสสติกเกอร์จะเริ่มหดตัว ถ้ามากกว่า 60 องศาเซลเซียสสติกเกอร์จะเริ่มย่นและ
 ละลายสามารถติดโดนแดดกลางแจ้งได้
 เหมาะสำหรับพิมพ์ระบบ พิมพ์ซิลค์สกรีนได้ทั้งจำนวนน้อยและเยอะแบบไม่ไล่โทนสี(สีตาย)และสีพิเศษ ,
 พิมพ์ออฟเซ็ทยูวีเหมาะสำหรับพิมพ์สติกเกอร์พีวีซีโดยเฉพาะสามารถพิมพ์งานไล้โทนสี สอดสี สีพิเศษ เหมาะสำหรับพิมพ์งาน
 ในจำนวนเยอะๆเพราะจะใช้ต้นทุนสูงในการตั้งเครื่องพิมพ์ราคาจึงสูงในจำนวนน้อย แต่ถ้าจำนวนเยอะๆราคาต่อหน่วยก็จะ
 ไม่แพงและถูกกว่าระบบพิมพ์ซิลค์สกรีน(เฉพาะในจำนวนเยอะๆ) แต่ถ้าพิมพ์จำนวนน้อยโรงพิมพ์เราก็สามารถทำได้นะครับ
 สามารถเพิ่มความสวยงามฉลากสินค้าด้วยการเคลือบ ยูวีเงา , ลามิเนตเงา(PVCใส) , ลามิเนตด้าน(PVCด้าน) ,
 ลามิเนตด้าน+สปอตยูวี , ปั้มเคเงิน , ปั้มเคทอง
 ไดคัทสติกเกอร์พีวีซีฉลากสินค้า สามารถทำได้ตามแบบที่ต้องการ

 ฉลากสินค้าประเภทฉลากกระดาษ
 นิยมใช้กระดาษอาร์ทมัน 90-130แกรม หรือกระดาษอาร์ทด้าน ขึ้นอยู่กับการใช้งาน โรงพิมพ์เราสามารถทำฉลากสินค้า
 ประเภทกระดาษได้ทั้งจำนวนน้อยถึงจำนวนเยอะ ฉลากสินค้าประเภทกระดาษนี้ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหากรรมในจำนวนเยอะ
 ฉลากสินค้าประเภทฉลากกระดาษนิยมใช้กับสินค้าประเภทติดขวด หรือ สอดแทรกในถุง เช่น ฉลากสินค้าติดขวดน้ำปลา
 ฉลากกระดาษติดกระป๋องผลไม้ ฉลากกระดาษปลากระป๋อง ฉลากกระดาษติดขวดน้ำยา ฉลากสินค้ากระดาษห่อกระป๋อง
 ฉลากกระดาษติดขวดเครื่องดื่มชูกำลัง ฉลากกระดาษสินค้าแทรกในถุงพลาสติก เช่น ฉลากใบแทรกในห่อเส้นก๋วยเตี๋ยว
 ฉลากกระดาษในห่อขนมถุงพลาสติกใส ฉลากกระดาษแทรกในห่อธูป หรือ ฉลากสินค้าแทรกในห่อพลาสติกสินค้าประเภทอื่นๆ
 คุณสมบัติของกระดาษอาร์ทมัน
 ไม่เหมาะสำหรับงานที่ต้องโดนน้ำ มือเปียกสามารถสัมผัสได้ เพราะสีไม่ใช้เชื้อน้ำจึงไม่ทำละลายกับน้ำ โดนน้ำได้ในระดับ
 ประมาณมือเปียก เพราะถ้าโดนน้ำมากๆกระดาษจะเปื่อย
 กระดาษอาร์ทมันเป็นกระดาษเคลือบผิวสองด้านและผ่านการขัดผิว เนื้อกระดาษแน่น มีความมันวาว มีสีขาวเนียนผิวเรียบ
 เคลือบผิวด้วยแคลเซี่ยมคาร์บอเนต ไตตาเนี่ยมไดออกไซด์ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการพิมพ์ และเพิ่มความขาวของกระดาษ
 เหมาะสำหรับพิมพ์ระบบ ออฟเซ็ทสามาพิมพ์ได้ทั้งงานสอดสีไล่โทนสี สีตายและสีพิเศษ
 สามารถเพิ่มความสวยงามฉลากสินค้าด้วยการเคลือบ ยูวีเงา หรือการเคลือบอื่นๆได้แต่ไม่นิยมนอกจากการเคลือบยูวีเงา
 ไดคัทฉลากสินค้ากระดาษ สามารถทำได้ตามแบบที่ต้องการ แต่ส่วนใหญ่จะตัดเป็นสีเหลี่ยม

"โรงพิมพ์เรามีความยินดีที่จะให้คำปรึกษางานฉลากสินค้าได้ฟรี และผลิตสินค้าคุณภาพ
ของท่านให้ออกมาประทับใจ   โดยสามารถติดต่อพนักงานขายได้เลยครับ"