โลโก้โรงพิมพ์

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพิมพ์ซันพริ้นอินดัสตรี้

โรงพิมพ์ซันพริ้น รับพิมพ์Sticker สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์โฆษณา

โรงพิมพ์เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ทุกชนิดโทร.081-7707544,ake@sunprint.co.th

โรงพิมพ์และสิ่งพิมพ์
โรงพิมพ์สติกเกอร์ Sticker โรงพิมพ์ซันพริ้นอินดัสตรี้
สติกเกอร์สะท้อนแสง
"สติกเกอร์สะท้อนแสงReflective"
สติกเกอร์สูญญากาศ
"สติกเกอร์สูญญากาศติดรถยนต์"
สติกเกอร์ฮาโรแกรม
"สติกเกอร์ฮาโรแกรมลายเรียบ"
สติกเกอร์วอยด์กันปลอมเงินเงา
"สติกเกอร์วอยด์กันปลอมเงินเงา"
สติกเกอร์ฉลากสินค้าปั้มเคทอง
"สติกเกอร์ฉลากสินค้าปั้มเคทอง"
สติกเกอร์ฉลากสินค้าติดฝาไอศครีม
"สติกเกอร์ฉลากติดฝาไอศครีม"
สติกเกอร์โลโก้วัสดุอย่างดี
"สติกเกอร์โลโก้วัสดุเกรดอย่างดี"
สติกเกอร์ฉลากสินค้าติดอาหาร
"สติกเกอร์ฉลากสินค้าติดอาหาร"
สติกเกอร์ฉลากสินค้าติดขนม
"สติกเกอร์ฉลากสินค้าติดขนม"
สติกเกอร์ติดขวดฉลากสินค้า
"สติกเกอร์พีพีติดขวดฉลากสินค้า"
สติกเกอร์ฉลากสินค้าพิมพ์ดิจิตอล
"สติกเกอร์ฉลากสินค้าพิมพ์ดิจิตอล"
สติกเกอร์บาร์โค้ท
"สติกเกอร์ฉลากบาร์โค้ท"
สติกเกอร์พีวีซีพิมพ์ซิลค์สกรีน
"สติกเกอร์พีวีซีกาวด้านหน้า"
สติกเกอร์สูญญากาศออฟเซ็ทยูวี
"สติกเกอร์สูญญากาศออฟเซ็ทยูวี"
สติกเกอร์พีวีซีออฟเซ็ทยูวี
"สติกเกอร์พีวีซีพิมพ์ออฟเซ็ทยูวี"
สติกเกอร์ฮาโรแกรม
"สติกเกอร์ฮาโรแกรมซิลค์สกรีน"
สติกเกอร์พีวีซีใสพิมพ์ซิลค์สกรีน
"สติกเกอร์พีวีซีใสพิมพ์ซิลค์สกรีน"
สติกเกอร์มองได้ทั้งสองหน้า
"สติกเกอร์มองได้ทั้งสองหน้า"
สติกเกอร์เกรดวัสดุอย่างดี
"สติกเกอร์พีวีซีเกรดพิเศษอย่างดี"
สติกเกอร์ดิจิตอลออฟเซ็ท
"สติกเกอร์กระดาษดิจิตอลออฟเซ็ท"

     โรงพิมพ์ซันพริ้นอินดัสตรี้ (โรงพิมพ์พริ้นดีดอทเนท) รับพิมพ์งานสิ่งพิมพ์สติกเกอร์ทุกชนิด เช่น สติกเกอร์ฉลากสินค้า
 (StickerLabel) สติกเกอร์ออฟเซ็ท(StickerOffset) สติกเกอร์ออฟเซ็ทยูวี(StickerOffserUV) สติกเกอร์ซิลค์สกรีน
 (StickerSilkscreen) สติกเกอร์ดิจิตอลออฟเซ็ท(StickerDigitaloffset) สติกเกอร์อิ้งค์(StickerInkJet) สติกเกอร์กระดาษ
 (StickerPaper) สติกเกอร์พีวีซี(StickerPVC) สติกเกอร์พีพี(StickerPP) สติกเกอร์พีอีที(StickerPET) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ
 สติกเกอร์โพลีเอสเตอร์(StickerPolyester) สติกเกอร์สูญญากาศ(StickerVacuum) สติกเกอร์สองหน้า(StickerDouble-sided)
 สติกเกอร์กันปลอมทุกชนิด(StickerVoid) เช่นสติกเกอร์กันปลอมเปลือกไข่ สติกเกอร์กันปลอมเงินเงา สติกเกอร์กันปลอมเงิน
 ด้าน สติกเกอร์กันปลอมเลเซอร์IF Remove(StickerIF Remove) สติกเกอร์กาวเหนียวพิเศษ(StickerSpecial)
 สติกเกอร์กาวรีมูฟ(StickerRemove) สติกเกอร์เกรดพิเศษคุณภาพสูง(StickerHighQuailty) สติกเกอร์สะท้อนแสง
 (StickerReflective) สติกเกอร์ฮาโรแกรม(StickerHolograms) และสติกเกอร์อื่นๆทุกชนิด  
 
สติกเกอร์มีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน รายละเอียดวัสดุสติกเกอร์ต่างๆมีดังนี้
 
 1.สติกเกอร์กระดาษ(StickerPaper)
นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางเพราะจะราคาถูกกว่าสติกเกอร์ชนิดอื่นๆและเหมาะสำหรับ
 ติดวัสดุที่ไม่ต้องระวังเปียก(สติกเกอร์กระดาษสามารถแช่ตู้เย็นได้ แต่ไม่สามารถแช่ในน้ำได้) และสติกเกอร์กระดาษเหมาะ
 สำหรับทำฉลากสินค้าทั่วไป เช่น สติกเกอร์วันหมดอายุ สติกเกอร์โลโก้เล็กๆ สติกเกอร์บาร์โค้ด สติกเกอร์ติดผลไม้
 และอื่นๆอีกมากมายตามความเหมาะสม
 สติกเกอร์กระดาษมีหลายชนิด เช่น สติกเกอร์กระดาษขาวเงา , สติกเกอร์กระดาษขาวด้าน , สติกเกอร์กระดาษเงินเงา
 สติกเกอร์กระดาษทองเงา , และสติกเกอร์กระดาษอื่นๆอีกมากมาย
 คุณสมบัติของสติกเกอร์กระดาษ
 สติกเกอร์กระดาษสามารถโดนน้ำได้40%(ไม่ได้โดนน้ำโดยตรงถ้าเคลือบลามิเนตสามารถโดนน้ำได้มากขึ้นแต่ไม่100%)
 ทนความร้อนได้ประมาณ 90องศาเซลเซียส
 เหมาะสำหรับพิมพ์ระบบ พิมพ์ซิลค์สกรีน , พิมพ์ออฟเซ็ท , พิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท
 สามารถเพิ่มความสวยงามด้วยการเคลือบ ยูวีเงา , ลามิเนตเงา , ลามิเนตด้าน , ลามิเนตด้าน+สปอตยูวี , ปั้มเคเงิน ,
 ปั้มเคทอง,ปั้มนูนตามแบบ
 ไดคัทสติกเกอร์ สามารถทำได้ตามแบบที่ต้องการ

 2.สติกเกอร์พีวีซี(StickerPVC) นิยมใช้กับงาน ที่โดนน้ำ แช่น้ำ ตากฝน ตากแสงแดด ต้องการความคงทนของสติกเกอร์
 แต่จะราคาแพงกว่าสติกเกอร์กระดาษ สติกเกอร์พีวีซีใช้สำหรับติด ฉลากสินค้าทั่วไป เช่น สติกเกอร์โลโก้ , สติกเกอร์ฉลาก
 สินค้าสำหรับติดถังน้ำมัน , สติกเกอร์ติดแกลอนน้ำมัน , สติกเกอร์ติดรถยนต์หรือรถบรรทุก , สติกเกอร์ติดเครื่องใช้ไฟฟ้า ,  สติกเกอร์ติดกระจก , สติกเกอร์โฆษณาทั่วไป , สติกเกอร์ติดแก้วน้ำ และอื่นๆอีกมากมายตามความเหมาะสม
 สติกเกอร์พีวีซีมีหลายชนิด เช่น สติกเกอร์พีวีซีใส , สติกเกอร์พีวีซีขาวนวล , สติกเกอร์พีวีซีกาวเหนียวพิเศษ ,
 สติกเกอร์พีวีซีกาวรีมูฟ , สติกเกอร์พีวีซีขาวด้าน , สติกเกอร์พีวีซีใสด้าน , สติกเกอร์พีวีซีเงินเงา , สติกเกอร์พีวีซีทองเงา ,
 สติกเกอร์พีวีซีเกรดพิเศษหลังโฟโต้ และอื่นๆอีกมากมาย
 คุณสมบัติของสติกเกอร์พีวีซี
 สติกเกอร์พีวีซีสามารถโดนน้ำได้ 100%เหมาะสมกับงานที่โดนน้ำ ทนความร้อนได้ประมาณ 40-60 องศาเซลเซียส
 ถ้าโดนความร้อนมากกว่า 40 องศาเซลเซียสสติกเกอร์จะเริ่มหดตัว ถ้ามากกว่า 60 องศาเซลเซียสสติกเกอร์จะเริ่มย่นและ
 ละลายสามารถติดโดนแดดกลางแจ้งได้
 เหมาะสำหรับพิมพ์ระบบ พิมพ์ซิลค์สกรีน , พิมพ์ออฟเซ็ทยูวี
 สามารถเพิ่มความสวยงามด้วยการเคลือบ ยูวีเงา , ลามิเนตเงา(PVCใส) , ลามิเนตด้าน(PVCด้าน) ,
 ลามิเนตด้าน+สปอตยูวี , ปั้มเคเงิน , ปั้มเคทอง
 ไดคัทสติกเกอร์ สามารถทำได้ตามแบบที่ต้องการ

 3.สติกเกอร์พีพี(StickerPP) นิยมใช้กับงานที่โดนน้ำ และความคงทนของสติกเกอร์สูงแต่ราคาจะแพงกว่าสติกเกอร์พีวีซี
 ใช้สำหรับติดฉลากสินค้าทั่วไป ประเภท สติกเกอร์ติดขวดแชมพู สติกเกอร์ติดขวดครีมนวด สติกเกอร์ติดขวดครีมทาหน้า
 ส่วนใหญ่จะใช้กับสินค้าราคาสูงเพราะเนื้อสติกเกอร์จะมีความเรียบเนียน และสวยงามกว่าสติกเกอร์ทั่วไป สติกเกอร์พีพีมี
 ทั้งหมดประมาณ 5 ชนิด คือ สติกเกอร์พีพีใส , สติกเกอร์พีพีใสด้าน , สติกเกอร์พีพีขาวเงา , สติกเกอร์พีพีขาวมุก ,
 สติกเกอร์พีพีด้าน , สติกเกอร์พีพีแบบบางพิเศษ และอื่นๆอีกมากมาย
 คุณสมบัติของสติกเกอร์พีพี
 สติกเกอร์พีพีสามารถโดนน้ำได้ 100% สามารถทนความร้อนได้ประมาณ 90 องศาเซลเซียส เนื้อมีความเรียบเนียนมาก
 เหมาะสำหรับพิมพ์ระบบ พิมพ์ซิลค์สกรีน , พิมพ์ออฟเซ็ทยูวี
 สามารถเพิ่มความสวยงามด้วยการเคลือบ ยูวี , วานิชด้าน , ลามิเนตเงา(PVCใส) , ลามิเนตด้าน(PVCด้าน) ,
 ลามิเนตด้าน+สปอตยูวี , ปั้มเคเงิน , ปั้มเคทอง
 ไดคัทสติกเกอร์ สามารถทำได้ตามแบบที่ต้องการ

 4.สติกเกอร์พีอีที(StickerPET) หรือ สติกเกอร์โพลีเอสเตอร์(StickerPolyester) นิยมใช้กับงานลักษณะที่ต้องติด
 ทนกับความร้อนและต้องการความคงทนคุณภาพสูง แต่ราคาจะแพงกว่าสติกเกอร์ทั่วไปพอสมควร ใช้ทำฉลากสินค้าประเภท
 สติกเกอร์ติดเครื่องใช้ไฟฟ้าในจุดที่มีอุณหภูมิสูงหรือติดกับสินค้าทั่วไปที่มีอุณหภูมิสูง ติดในห้องเครื่องรถยนต์ หรือต้องทน
 ต่อความร้อนและน้ำ สามารถโดนน้ำได้ 100 % และทนความร้อนได้ประมาณ 140-200 องศาเซลเซียส
 เหมาะสำหรับการพิมพ์ระบบ พิมพ์ซิลค์สกรีน , พิมพ์ออฟเซ็ทยูวี (ต้องใช้หมึกพิมพ์โดยเฉพาะ)
 สามารถเพิ่มความสวยงามด้วยการเคลือบ ยูวีเงา , ลามิเนตเงา(PVCใส) , ลามิเนตด้าน(PVCด้าน) ,
 ลามิเนตด้าน+สปอตยูวี(ไม่ค่อยนิยมทำกับงานชนิดนี้) หรือ ปั้มเคเงิน ,เคทอง
 ไดคัทสติกเกอร์ สามารถทำได้ตามแบบที่ต้องการ
 หมายเหตุ การเคลือบสติกเกอร์ชนิดนี้ทำให้ทนความร้อนได้ประมาณ 100-120 องศาเซลเซียส เพราะวัสดุที่เคลือบไม่ได้
 ไม่ได้ทนความร้อนเท่าสติกเกอร์พีอีที วัสดุที่เคลือบสติกเกอร์ทนความร้อนประมาณ 100-120 องศาเซลเซียส

 5.สติกเกอร์สูญญากาศ(StickerVacuum) นิยมใช้ติดกับกระจกรถยนต์ ทำเป็นบัตรอนุญาติจอดรถ หรือติดกระจกโฆษณา
 ทั่วไปสามารถโดนน้ำได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ติดในสถานที่ที่โดนน้ำ สามารถทนความร้อน ได้ประมาณ 40-60 องศาเซลเซียส
 เหมาะสำหรับพิมพ์ระบบ พิมพ์ซิลค์สกรีน , พิมพ์ออฟเซ็ทยูวี
 สามารถเพิ่มความสวยงามด้วยการเคลือบ งานสติกเกอร์สูญญากาศส่วนใหญ่จะไม่มีการไปเคลือบต่อ
 ไดคัทสติกเกอร์ สามารถทำได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
 หมายเหตุ ทางโรงพิมพ์เรามีเทคนิคพิเศษที่สามารถพิมพ์แล้วมองได้ทั้ง 1 หน้าและ 2 หน้า โดยสีหนาละสวยงามได้
 หรือการพิมพ์ระบบผสมออฟเซ็ทยูวีแล้วพิมพ์ระบบซิลค์สกรีนต่อได้ครับ

 6.สติกเกอร์กันปลอม(StickerViod) นิยมใช้สำหรับงานกันปลอมติดอุปกรณ์IT ต่างๆ หรือติดงานอื่นๆ
 สติกเกอร์กันปลอมมีทั้งหมดประมาณ 5 ชนิด สติกเกอร์วอยด์เงินเงา , สติกเกอร์วอยด์เงินด้าน , สติกเกอร์วอยด์IF Remove ,
 สติกเกอร์วอยด์เปลือกไข่ , และสติกเกอร์วอยด์ยิงลายเลเซอร์ สามารถโดนน้ำได้ ทนความร้อนประมาณ 60 องศาเซลเซียส
 เหมาะสำหรับพิมพ์ระบบ พิมพ์ซิลค์สกรีน , พิมพ์ออฟเซ็ท
 สามารถเพิ่มความสวยงามด้วยการเคลือบ ไม่นิยมนำไปเคลือบต่อ
 ไดคัทสติกเกอร์ สามารถทำได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

 7.สติกเกอร์สะท้อนแสง(StickerReflective) นิยมใช้สำหรับงานติดในที่ที่ต้องการให้คนระวัง เช่น ป้ายทางด่วน
 ถนนจุดที่อันตราย ขอบทางถนนต่างๆ ตามมุมโค้ง หรือ จุดที่ต้องระวังอันตรายเป็นพิเศษ หรือ งานลักษณะอื่นๆที่ต้องการ
 การสะท้อนของแสง วัสดุนิชมใช้กัน 2 เกรด มีเกรดใต้หวัน 5 ปี และเกรด3M 7ปี (อายุการใช้งานวัสดุเปล่าๆไม่รวมพิมพ์)
 เหมาะสำหรับพิมพ์ระบบ พิมพ์ซิลค์สกรีน
 สามารถเพิ่มความสวยงามด้วยการเคลือบ วานิชเงา , ยูวีเงา ,ลามิเนตเงา(PVCเงา),ลามิเนตด้าน(PVCด้าน)
 ไดคัทสติกเกอร์ สามารถทำได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

 8.สติกเกอร์ฮาโรแกรม(StickerHolograms) นิยมใช้สำหรับงานต้องการความสวยงามแวววาวเป็นพิเศษ โดยสติกเกอร์
 ฮาโรแกรมมีหลายลายให้เลือกและมีหลายสี ขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าต้องการใช้งานในลักษณะงานแบบไหน
 เหมาะสำหรับพิมพ์ระบบ พิมพ์ซิลค์สกรีน , พิมพ์ออฟเซ็ทยูวี
 สามารถเพิ่มความสวยงามด้วยการเคลือบ ไม่นิยมนำไปเคลือบต่อ(เพราะจะโชว์เนื้อสติกเกอร์ฮาโรแกรมที่สวยอยู่แล้ว)
 ไดคัทสติกเกอร์ สามารถทำได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

 ทางโรงพิมพ์เรายังมีสติกเกอร์ให้ลูกค้าได้เลือกใช้อีกหลายชนิดตามความต้องการของลูกค้า เช่นสติกเกอร์แบบ
 หนาพิเศษ สติกเกอร์แบบบางพิเศษ สติกเกอร์แบบกาวเหนียวพิเศษ สติกเกอร์กาวลอกได้หรือกาวรีมูฟ หรือ
 สติกเกอร์คุณภาพสูงพิเศษ สติกเกอร์ที่ต้องการติดสิ่งของอื่นๆ โดยสามารถติดต่อพนักงานขายโดยตรงคลิ๊กที่นี่